• slider
  • slider

Máy biến tần cho động cơ quay máy nén trục vít

Trong máy nén trục vít, khi hoạt động sẽ tạo ra lực nén không khí và cần tiêu thụ lượng điện năng tỷ lệ với tỷ số nén không khí. Do dó, nếu sử dụng một máy biến tần sẽ giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ từ 20-30%, phù hợp khi máy nén trục vít làm trong môi trường thay đổi lực lớn và có thể chạy ở chế độ dự phòng.

Hoạt động của máy biến tần cho máy nén trục vít có thể giúp tiết kiệm điện năng.


Máy biến tần cho máy nén trục khí có thể giúp giảm được lượng tiêu thụ điện năng so với không lắp đặt.

 
Máy biến tần được lắp đặt cùng hệ điều khiển có quy luật dạng PID, tốc độ quay của động cơ được điều khiển để duy trì áp suất đầu ra cố định của máy nén. Ở giá trị thấp, bộ biến tần sẽ hoạt động nếu tỷ số nén khoảng 30%-100% so với mức cố định. Nếu tỉ số này thấp hơn 30% thì tốc độ quay được duy trì không đổi và lưu lượng khí được điều chỉnh bằng van đầu hút. Do đó, theo đánh giá có thể tiết kiệm lượng điện năng khoảng 15%-22% so với ban đầu không lắp đặt máy biến tần.
Máy biến tần cho máy nén trục khí được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp đã có từ lâu.

Đăng nhập để post bài

Tin tổng hợp

    Trang chủ